LVVN & biologisch

‘Alles over biologisch’ is een campagne van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Vanuit het ministerie werken we aan de toekomst van de landbouw, duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een gezond platteland. Voor huidige en toekomstige generaties.

Deze campagne is onderdeel van het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’. Met dit actieplan willen we als Rijksoverheid het aanbod van en de vraag naar biologische producten in Nederland flink laten groeien. Het doel is een aandeel van 15% biologische landbouwgrond in 2030. Dat betekent een groei van ongeveer 81.000 hectare nu naar ongeveer 300.000 hectare in 2030.

De inzet op zowel biologische productie als afzet draagt bij aan de overgang naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Daar zijn veel partijen bij nodig. De acties in het plan zijn bedoeld om samen met ketenpartijen boeren te helpen omschakelen en tegelijkertijd de afzetmarkt te vergroten.

Veelgestelde vragen