Voor professionals

Ben jij winkelier, agrarisch ondernemer of leverancier? Heb je een groothandel, supermarkt, detailhandel of horecazaak? Dan hebben wij je nodig! Je bent namelijk een belangrijke schakel in het bereiken van consumenten. Door samen op te trekken, kunnen we meer mensen informeren over biologisch voedsel en stimuleren om vaker biologische producten te kopen. Doe je mee?

Campagnestrategie ‘Alles over biologisch’

De meerjarige campagne ‘Alles over biologisch’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en onderdeel van het actieplan 'Groei van biologische productie en consumptie’. Met het actieplan wil de Rijksoverheid het biologisch landbouwareaal in Nederland doen toenemen van 4% nu tot 15% in 2030, in lijn met Europese doelstellingen. Om dit te bereiken richten we ons zowel op de aanbodkant als op de vraagkant: de consument.

Illustratie van twaalf witte sterren in de vorm van een blaadje op een groene achtergrond
Europees biologisch keurmerk

De campagne informeert consumenten en stimuleert hen meer en vaker voor biologische producten te kiezen. Gedragsverandering krijg je niet zomaar voor elkaar. Gedegen gedragsonderzoek wijst uit dat een gefaseerde strategie belangrijk is. In 2024 en 2025 willen we biologisch koppelen aan positieve emoties en beleving en laden we het Europees biologisch keurmerk.

Op de tweede plaats communiceren we over de specifieke kenmerken en voordelen van biologisch. De volgende fase (na 2025) zal meer activeren, met als doel het gewenste gedrag te bereiken. Na elke flight evalueren we de resultaten van de campagne. Op basis hiervan stellen we waar nodig de strategie bij zodat we goed en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Help mee biologisch onder de aandacht te brengen

Meedoen is simpel. Alle campagnematerialen zijn beschikbaar via de uitgebreide toolkit. Je vindt hierin al het beeldmateriaal, logo's en tekstdocumenten om zelf te gebruiken of ter inspiratie, maar ook kant-en-klare middelen zoals posters en uitingen voor sociale media. Je kunt hier je eigen logo aan toevoegen en de middelen inzetten waar en wanneer je maar wilt. 

Door mee te doen met de campagne: 

  • geef je een boost aan jouw assortiment biologische producten; 
  • laat je klanten zien dat jouw bedrijf meewerkt aan een duurzame toekomst voor de landbouw; 
  • steun je huidige en toekomstige biologische agrariërs en andere ketenpartners; 
  • draag je bij aan positieve gedragsverandering onder consumenten. 

Tijdlijn

Foto van tomaten

Start landelijke campagne biologisch voedsel voor consumenten

Ga naar het persbericht

Veelgestelde vragen

Contact

Heb je naar aanleiding van deze pagina nog vragen over de campagne of over mogelijke samenwerking? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Verantwoordelijk

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.